torek, 29. januar 2008

4. delavnica na osnovni šoli Matije Čopa

Otroci so že navajeni, da se posedemo v krog, zato na samem začetku brez problema stole razvrstijo v takšno obliko. Ko jih je sošolka v tem zgodnjem jutru pozdravila in jim predstavila temo današnjega srečanja, smo se ogreli s sprostitveno igro, ki pa ni imela take moči, efekta kot nekatere izmed prejšnjih iger. Na otrocih zagotovo ni pustila močnejšega vtisa. Je pa bilo toliko zanimivejše ponavljanje pravil. Po skupinah so na kakršenkoli način predstavili izžrebano pravilo. Nekateri so bili zares izvirni. Prijetno presenečene smo bile, ker je več kot polovica učencev prinesla s seboj kocko, ki smo jo izdelali doma. Hitro je vsak z nje prebral neko pozitivno lastnost o sebi. Nadaljevali smo z iskanjem dobrih lastnosti pri drugih. Kaj nas pri sočloveku pritegne smo si medsebojno izmenjali s podajanjem žogice, kar je samo dogajanje dodatno popestrilo. Največje zanimanje je pri otrocih pritegnila igra vlog, katere bistvo je, da nekateri ljudje želijo pritegniti pozornost, a za to izberejo napačna sredstva. Debata se je razvijala v smeri poudarjanja pozitivnih načinov za pritegnitev pozornosti. Otroci so pridno sodelovali in skupaj smo ustvarili prijeten prostor v katerem se je odvijal naš pogovor. Sledili so si sporočilo delavnice, ki so ga ponovno izoblikovali brez težav, domača naloga in deljenje anketnih lističev. Ko smo pridno pospravili klopi in stole, smo se, kot že večkrat poprej, posladkali z roladicami Gorenjke.

sreda, 23. januar 2008

3. delavnica na osnovni šoli Vrhovci

Po pozdravu smo se pripravili na uvodno igro »Nogomet«, ki jim je bila precej všeč tudi zaradi tekmovalnosti, saj smo jih razdelili na dve skupini, ki sta se nato pomerili med sabo. Nadaljevali smo z ponovitvijo pravil. Kar je tudi potekalo v tekmovalnem vzdušju, saj so se razdelili na enaki dve skupini in nato je vsaka skupina poskušala čimprej sestaviti pravila. Ta je pa Mojca že prej pripravila in razrezala kot »sestavljanko«. Opazile smo, da jim je všeč tekmovalnost in časovna omejitev, pa da se tudi z porazom kljub prvemu velikemu razburjenju nato postopoma soočijo.
Osrednji del delavnice je predstavljala igra, ki smo jo odigrale študentke. Predstavile smo jim zgodbo o Maticu, ki je prvič sam doma in pripravi zabavo za prijatelje, na kateri se nekaj zalomi.
Temu je sledila diskusija v katero smo jih z prej pripravljenimi vprašanji postopoma vključili in smo jo nato aktivno razvijali. Ob tem so učenci povedali tudi svoje ideje, predloge, razmišljanje in tudi kakšno osebno izkušnjo.
Po zaključeni diskusiji je seveda sledilo oblikovanje sporočila delavnice, pri čemer niso imeli težav, saj so hitro oblikovali sporočilo, da se lahko zabavamo tudi brez alkohola.
Zaključili pa smo z povabilom na zaključno delavnico, ki bo potekala v malo drugačni izvedbi, kot so delavnice do sedaj. Za popotnico pa smo jim razdelile še nekaj dobrot od dontorjev, da so se malo posladkali.

torek, 22. januar 2008

3. delavnica na osnovni šoli Matije Čopa

Ko smo prišle v razred smo najprej skupaj z učenci pripravili učilnico za začetek delavnic, kar pomeni, da smo si naredili prostor za sedenje v krogu. Po uvodnem pozdravu so učenci z našo pomočjo na kratko ponovili, kaj smo se pogovarjali na prejšnji delavnici. Pri čemer smo opazile, da razen nekaterih izjem jih začne večina sodeloveti šele po naši aktivni spodbudi.
Sledila je socialna igra »gnezdo za jajca«, v kateri so se, ko smo jim povedali, da morati biti dve skupini, razdelili na fante in punce. Pri sami igri je prišla precej do izraza njihova tekmovalnost, glede na posamezno skupino, pa smo opazile, da so bili fantje usmerjeni v praktičnost »gnezda za jajca«, medtem ko so bila dekleta bolj pozorna na njegov estetski videz.
Po igri smo ponovila pravila. To smo danes naredila tako, da so si učenci med seboj podajali žogico in vsak, ki jo je dobil je moral povedati eno izmed pravil. Za učence je bila to zanimiva sprememba in so si aktivno podajali žogico, pri čemer pa so tudi pazili, da pridejo vsi na vrsto.
V osrednjem delu delavnice je bila igra v kateri smo predstavili druščino prijateljev, ki se sooči z pijano prijateljico. V igro smo povabile tudi štiri učence, ki so igrali druščino med tem, ko je študentka igrala vinjeno prijateljico. Nato pa smo vsi skupaj diskutirali o predstavljeni situaciji, kako bi se oni počutili v takšni situaciji, kako bi ragirali… Ker so igro z zanimanjem spremljali so nato tudi aktivno sodelovali v diskusiji, pri čemer so se strinjali, da vinjena prijateljica ni naredila prav in da bi ji težko oprostili. Igralci pa so glede svojega počutja povedali, da so se počutili neprijetno in da verjetno prijateljice ne bi tako dolgo čakali. Učenci so prav tako prepoznali in našteli posledice, ki jih je imela vinjena prijateljica naslednje jutro. Pri tem kaj pa bi še se ji lahko zgodilo, so z malo naše pomoči tudi ugotovili.
Proti koncu delavnice, smo učencem dale navodila za pripravo gradiva za naslednjo delavnico. Delavnico smo zaključile z oblikovanjem sporočila delavnice.

sreda, 16. januar 2008

2. delavnica na Osnovni šoli Vrhovci

Kot po navadi smo najprej, ko smo prišle v razred skupaj z otroki pripravili razred. Stole smo dali v krog in se posedli. Študentke smo pozorne, da sedimo čimbolj med otroki, da nismo vse na enem koncu kroga. Najprej smo na hitro ponovili, kaj smo delali na prejšnjih dveh delavnicah. Sledila je igra »gnezdo za jajce«. Izkazala se je za precej brez vezno igrico, glede na vse priprave, ki so potrebne pri tej igrico (časopis, jajce, vrvica, vrečka…), trajala pa je le kakšno minutko. Po igrici smo ponovili pravila, tokrat na malo drugačen način in sicer tako, da smo si podajali žogico. Kdor je imel v rokah žogico, je iz plakata prebral eno pravilo.
Sledila je igra, ki smo jo odigrale študentke in otroci prostovoljci. Igra govori o mladih, ki gredo za prijateljičin rojstni dan na koncert njihove priljubljene glasbene skupine (RBDJ). Urša je igrala prijateljico Niko, ena od učenk pa prijateljico Matejo, ostali trije prostovoljci so bili njuni prijatelji. Igralci odlično uprizorijo dogajanje pred koncertno dvorano. Po odigrani igri smo se zopet vsi skupaj usedli v krog in začeli z diskusijo. Pogovarjali smo se o tem, kako se je počutila »Mateja«, ko je zagledala svojo prijateljico pijano ter kako bi se oni sami odzvali na tako situacijo. V diskusijo se je vključila večina otrok in po večini so bili enakega mnenja, da bi prijateljici zelo težko oprostili to, da bi prišla na njihov rojstni dan pijana in bi zaradi nje zamudili koncert. Učenka, ki je igrala Matejo je povedala, da se je ob pijani prijateljici počutila zelo nelagodno in ji je bilo neprijetno. Skupaj smo prišli tudi do ugotovitev, kaj vse bi se lahko zgodilo Niki, glede na to, da je bila kar precej vinjena. Urša pa nam je odlično odigrala tudi jutro po prekrokani noči in zelo nazorno prikazala, kako zanič in poln slabega občutka se zbudiš naslednji dan. Po diskusiji smo oblikovali sporočilo delavnice: »Alkoholizem je zasvojenost!«.
Naredili smo pet minut odmora in nato nadaljevali s 4. delavnico. Da smo se malo razmigali, smo se igrali igrico »zrcaljenje«. Naredili smo dva kroga-notranji in zunanji. Tisti, ki smo bili najprej v notranjem krogu, smo se obrnili ven, proti enemu od tistih, ki so bili v zunanjem krogu. Začeli smo tako, da je tisti, ki je bil v notranjem krogu, začel kazati različne gibe, tisti, ki je bil v zunanjem krogu, pa jih je ponavljal. Potem smo vlogi obrnili. Po igrici smo pregledali domače naloge. Večinoma so vsi naredili kocko in jo imel s seboj. Vsak je iz svoje kocke prebral eno od svojih lastnosti. Sodelovali so tudi tisti, ki niso imeli kocke. Sledila je igra z žogico. Tisti, ki ima žogico v rokah, pove o drugemu eno dobro lastno in mu poda žogico.
Zopet sledi malce igranja, kar je otrokom zelo všeč. To igro odigrata Urša in Katja. Igra govori o načinih za pritegnitev pozornosti. Po igri zopet sledi diskusija. Otroke sprašujemo katero bi raje imeli za prijateljico in vsi v en glas odgovorijo, da raje Katjo, saj je bolj prijazna. Med diskusijo smo študentke govorile tudi o svojih lastnih izkušnjah, kar otroci tudi zelo radi poslušajo. Kdo od njih pove tudi lastno izkušnjo. Po daljši diskusiji smo skupaj oblikovali sporočilo delavnice, ki se je tokrat glasilo: »Bodi to kar si!«
Za domačo nalogo do naslednjič pa so morali narisati nekaj, kar radi počnejo.

torek, 15. januar 2008

2. delavnica na osnovni šoli Matija Čop

Danes smo imele na omenjeni kranjski šoli drugo delavnico z učenci 6. razreda. V učilnico smo vstopile točno ob dogovorjeni uri. Učenci so nas pričakali mirno posedeni v svojih klopeh. Preden smo začeli s konkretnim delom, smo odmaknili mize, razvrstili stole v krog ter se posedli. Ko smo bili na svojih mestih, smo učence lepo pozdravile in jim v nekaj stavkih predstavile današnjo glavno temo pogovora. Sledila je ogrejevalna igrica, ki smo jo, zaradi obsežnega osrednjega dela, ponovili zgolj enkrat. Po sprostitvi smo skupaj ponovili naša pravila oz. medsebojne dogovore. Predstavnik vsake skupine je prebral in obrazložil pravilo, ki so ga s skupnimi močmi sestavili na prejšnji delavnici. Nadaljevali smo z osrednjim delom. Prebrale smo jim zgodbico, katere glavni liki so se prvič srečali z alkoholom. O prebranem oz. slišanem smo tudi diskutirali. Zanimivo je, da so otroci komentirali zgodbo še preden smo jim postavile kakršnokoli vprašanje. Med tem je sošolka na tablo napisala sedem lastnosti, ki so jih učenci skušali povezati s trditvami, posredovanimi z naše strani. To jim ni povzročalo preglavic, saj so vedno uganili v prvem ali največ drugem poskusu. V okviru vsake trditve se je razvil prijeten pogovor v katerem so imeli možnost priti do besede vsi, ki so želeli. Zopet se je izkazalo, da imajo kljub svoji mladosti že ogromno znanja o alkoholu in jim o tem ni težko govoriti. Sporočilo današnje delavnice so izoblikovali še preden so zanj dobili navodilo. Tik pred koncem smo jim v razmišljanje ponudile temo naslednjega tedna ter jim naročile, kaj naj o tem predelajo doma. Sledilo je deljenje in izpolnjevanje anketnih listov, nato pa smo skupaj »postavili« učilnico v prvotno stanje ter se poslovili do naslednjega tedna.

sreda, 9. januar 2008

1. delavnica na osnovni šoli Vrhovci

Tokrat smo začele sodelovanje z OŠ Vrhovci, natančneje s 7. razredi 9-letke. Naši združeni prvi dve delavnici smo izvedli po njihovem pouku, kar je nekoliko vplivalo na intenzivnost našega dela, saj so bili otroci že precej utrujeni, kar je pri nekaterih vplivalo tudi na padanje koncentracije ter pozornosti. Že takoj na začetku smo umaknili klopi ter ustvarili krog, v katerem se je vse nadaljnje dogajanje tudi odvijalo. Ko smo se predstavile ter otroke informirale o osnovnih podatkih naših delavnic (namen, kako bomo delali, kdaj se bomo sestajali…), je sledilo predstavljanje otrok ter oblikovanje pravil, ki so jih uspešno sestavili ter jih napisali na plakat. O vsakem pravilu posebej smo se tudi pogovorili in med samo delavnico otroke večkrat opozorili nanje. Po naši igrici, ki nas je vse skupaj vidno sprostila, je sledil pogovor o alkoholu, v katerem so otroci lepo sodelovali, podajali asociacije, svoje izkušnje, zgodbe – nekateri so se držali bolj v ospredju in so intenzivneje sodelovali ter bili bolj zgovorni, drugi pa so raje poslušali nekoliko bolj v ozadju. Po končani prvi debati smo uspešno izoblikovali sporočilo 1. delavnice (alkohol škoduje), nato pa je sledil uvod v naslednji del, v katerem smo se pogovarjali o vzrokih pitja alkohola. Za sprostitev smo zopet odigrali igro – tokrat bolj gibalno, nato pa smo otrokom prebrale zgodbo o treh prijateljih, ki so se prvič srečali z alkoholom. Otroci so se zelo umirili in z zanimanjem prisluhnili pripovedi, po koncu pa so uspešno odgovarjali tudi na vprašanja, ki so se navezovala na pravkar slišano zgodbo. Sledilo je 7 trditev, ki smo jih prebrale otrokom, oni pa so jih morali povezati z različnimi možnimi dejstvi. Tudi to jim je šlo dobro od rok, vmes pa se je v okviru vsake trditve zopet razvil zanimiv pogovor, kjer so se nekateri zelo izkazali s svojim znanjem o alkoholu ter asociacijami, ki so jih delili s skupino. Na koncu so zopet oblikovali sporočilo na temo, ki so ga napisali poleg prvega. Zadnje minute smo izkoristili za reševanje anket o današnjih delavnicah, ki smo jih razdelile otrokom ter za informiranje o domači nalogi – izdelavi papirnate kocke, kamor vsak napiše svoje dobre lastnosti.
Kljub temu, da so bili danes otroci bolj utrujeni, razposajeni in nekateri tudi manj skoncentrirani, smo delavnice uspešno pripeljale do konca.

torek, 8. januar 2008

1. delavnica v letu 2008

1. delavnica na osnovni šoli Matija Čopa s šestošolci 8.1.08 ob 7.oo
Naša skupina se je tokrat prvič srečala z vodenjem delavnic Moja odločitev. Zaradi slabih razmer na cesti in posledičnega zamujanja, smo delavnico začele nekaj minut kasneje. Otroci so nas že čakali posedeni v klopeh, tako da smo z delavnico lahko takoj začele. Po uvodnem delu, ki je potekal brez zapletov, smo takoj začeli z delom, kjer smo skupaj z otroci sestavili pravila in jih napisali na plakat. Nato smo se posedli v krog. Sledila je igrica za ogrevanje Sadna kupa, ki nas je vse še dodatno sprostila. Takoj je bilo namreč videti, da je otrokom zelo všeč. Ko smo se posedli nazaj na stole je sledil osrednji del delavnice, kjer smo se pogovarjali o povezavi igrice z alkoholom. Zanimivo je bilo videti, da otroci nimajo nobene treme, da jim ni nič nerodno. Z nami so namreč že zelo hitro delili svoje znanje in izkušnje v zvezi z alkoholom. Že po nekaj sekundah je bilo videti, da otroci že kar veliko vedo o alkoholu; celo več kot smo pričakovale. Ena od učenk je tudi hitro omenila alkoholizem pri svoji teti in na tem mestu smo zopet poudarile, kako pomembno je pravilo zaupnosti. Tudi pravilo »med govorjenjem se ne prekinjamo« smo nekajkrat ponovile, saj so si učenci skakali v besedo. Hkrati pa je to tudi pokazatelj, da že veliko vedo in bi to radi delili z nami. Tudi pri sporočilu delavnice ni bilo težav; zelo hitro so prišli na dan z zelo konkretnimi sporočili, tako da nam praktično ni bilo potrebno kaj dosti posredovati, jih usmerjati v razmišljanju. Ko smo jim na koncu delavnice omenili, da naj doma malo premislijo o vzrokih alkoholizma do naslednjič, je bilo zanimivo še to, da so jih oni začeli že kar takoj govoriti. Ker nam čas ni dopuščal, da bi že tokrat malo raziskali to temo, smo jim povedali, da naj si vse svoje predloge zapomnijo do naslednjič in da bomo takrat nadaljevali s to temo.

petek, 4. januar 2008

študentke in študenti pri projektu

Šolsko leto 2007/2008:
1. Natalija Pristavec
2. Urša Schwarzmann
3. Mojca Velikajne
4. Katja Štucin
5. Polona Pegam
6. Maja Kern
7. Nežka Pretnar
8. Irena Filipič
9. Bojana Ljubec
10. Branka Kunstelj
11. Tea Vukotič
12. Marjana Požun
13. Lucija Zakeršnik

Šolsko leto 2006/2007:
01. Gregor Podkrajšek
02. Tadej Štaher
03. Maja Kukovec
04. Blaž Švab
05. Špela Sitar
06. Natalija Pristavec
07. Bojana Ljubec
08. Tamara Adam
09. Irena Filipič
10. Kristina Podlesnik
11. Denis Leš
12. Iztok Mrak
13. Suzana Fridl
14. Polonca Leskovar
15. Janja Požun

Kaj se dogaja s projektom?S projektom »moja odločitev« uspešno nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu 2007/2008. Pri projektu nas uspešno sodeluje 13 študentk 4.letnika (na sliki-manjkajo: Irena, Branka in Nežka). Še vedno sodelujemo z osnovno šolo Matija Čopa v Kranju, kjer bomo letos delali z dvema generacijama in sicer z lanskoletno, za katero smo sestavili nove zanimive delavnice, delali pa bomo tudi z novo generacijo in sicer z delavnicami, ki smo jih izvajali že lansko leto. K sodelovanju pa nas je letos povabila tudi osnovna šola Vrhovci v Ljubljani, na kateri bomo delali z eno generacijo in z lanskoletnimi delavnicami. Z delavnicami bomo pričeli v začetku leta 2008 in sicer takoj januarja z novo generacijo na osnovni šoli Matija Čopa in z otroci iz osnovne šole Vrhovci. Z lanskoletno generacijo iz osnovne šole Matija čopa pa bomo začeli z delavnicami marca. Nov sklop delavnic, ki smo jih sestavili za lanskoletno generacijo prav tako obsega 6 delavnic in sicer :
1.) PREDSTAVITVENA DELAVNICA
2.) SPREJEMANJE SAMEGA SEBE
3.) SPREJEMANJE SAMEGA SEBE IN DRUGIH
4.) ALKOHOL IN SLAVNI
5.) ODGOVORI NA VPRAŠANJA
6.) PROSLAVLJANJE - zaključna delavnica